Vältlapp

Rune är ute och märker virkesvältor för transport till massabruket.