Transport

Transport

Har du en maskin som behöver flyttas eller behöver du ett lass med bergskross?
Flyttarna ordnar vi med ett trailersläp som lastar 25 ton eller med maskinflak.
Krossmaterial och grus levereras med bil och släp eller enbart bil.
Vi har även container upp till 48 m3 och schaktflak till vår lastväxlare, vilket möjliggör all typ av transport.

För beställning av transport eller flytt ring:
Stefan Spetz: 070-5408994
Rune Spetz: 070-3941022