Golden Logger 2017

Golden Logger 2017
Vi fick denna utmärkelse på Elmia Wood 2017 som årets skogsentreprenör 2017.
Vi är oerhört glada och stolta över våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb varje dag i skogarna.

Juryns motivering
»Företaget som grundades 1965, först som enskild firma och sedan som aktiebolag från 1970, präglas av långsiktighet, planerad generationsväxling, målinriktad ledningsutveckling samt ett brett tjänsteutbud.
Avverkningstjänsterna är i första hand inriktade på gallring med tre gallringsgrupper men företaget har också en slutavverkningsgrupp.
Utöver avverkningstjänster erbjuder företaget virkesköp, planläggning, skogsvårdsåtgärder, vägarbeten samt transporttjänster. Verksamheten omfattar även test av maskiner åt tillverkare av skogsmaskiner.
Tjänsterna utförs med mycket hög kvalitet vilket understryks av företagets kunder.
Personalen uttrycker stor tillfredsställelse över arbetsgivaren och utvecklingen i företaget.
Företaget har en positiv omsättningsutveckling, en god soliditet och en förbättrad resultatutveckling.